Alle voordelen:

  • Alle examens vanaf 1999 (vwo en havo) of 2003 (vmbo) op een rij
  • Een opgave kunnen zoeken in alle examens tegelijk
  • Alles is gratis en zonder inloggen te bekijken

Hieronder kun je lezen voor wie oefenen met de oude examens relevant is en hoe je het makkelijkst met de oude examens kunt oefenen. Ook geven we nog een aantal handige tips om het meest te halen uit het oefenen en leggen we uit waarom het samen maken van oude examens nuttig kan zijn. Voor verdere tips over de voorbereiding op het eindexamen kun je ook eens kijken naar onze Eindexamen Toolkit.

SSL docenten

Ervaar het enthousiasme van Renee over dé Leidse examentraining

AlleExamens.nl is een initiatief van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) en is vrij toegankelijk voor iedereen. Wij van SSL willen namelijk niet alleen onze leerlingen, maar alle eindexamenkandidaten in Nederland helpen bij de voorbereiding op het centraal eindexamen. Bij deze voorbereiding is het oefenen met oude examenopgaven van groot belang. Het is dan ook iets wat wij veel gebruiken en aanraden tijdens onze examentrainingen.

Op AlleExamens.nl vind je, zoals de naam al zegt, alle examens. Op deze site hebben we voor jou de eindexamens voor alle vakken van vwo en havo vanaf 1999 en van vmbo vanaf 2003 op een rijtje gezet. Alle examens zijn gesorteerd per vak en zijn makkelijk te downloaden. Je kunt niet alleen de examens van een specifiek jaar en tijdvak vinden, maar ook alle eindexamens van een vak in één keer downloaden. Dit kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld een bepaald examenonderwerp wilt oefenen met opgaven uit verschillende examens. Naast de examenopgaven en bijlagen zijn ook alle correctievoorschriften te downloaden, zodat je na het maken van de opgaven ook je antwoorden kunt nakijken. Zo kun je voor jezelf een heus proefexamen maken.

Examens 2023 vmbo, examens 2023 havo en examens 2023 vwo

Als je dit jaar eindexamen doet kun je, ongeacht het niveau, op deze site terecht om te oefenen. Op AlleExamens.nl kun je namelijk alle centrale eindexamens van de afgelopen jaren, zowel vmbo-examens als havo-examens als vwo-examens, gemakkelijk terugvinden. Vooral de onderwerpen en vraagstelling van de recentere examens komen vaak sterk overeen met de examens van 2023. Om precies te kunnen zien welke onderwerpen dit jaar weer getoetst zullen worden en welke onderwerpen zijn verwijderd, kun je kijken in het huidige examenprogramma van het vak. Heb je het gevoel dat je door zelfstandig oefenen niet veel vooruitgang boekt? Of heb je hulp nodig bij het structureren van de stof en houvast nodig bij de aanpak van verschillende soorten examenopgaven? Dan zou een examentraining je kunnen helpen.

Schoolexamen

Hoewel schoolexamens door je docent worden gemaakt en niet door het Cito, kan het oefenen met oude Cito-eindexamens juist erg van pas komen. Veel docenten gebruiken namelijk oude examens als bron voor opgaven voor hun toetsen. Door het oefenen met oude examens sla je dus eigenlijk twee vliegen in één klap: je bereidt je voor op je schoolexamen én stiekem ook alvast een beetje op je eindexamen! Ook als je docent geen opgaven haalt uit examens van voorgaande jaren, kun je veel profijt hebben van het oefenen met oude examens. Je bent dan namelijk geconcentreerd en gestructureerd bezig met het oefenen van de stof en vaardigheden. Daarnaast krijg je op deze manier inzicht in je niveau. Bij de schoolexamens wordt vaak maar een deel van de stof voor het centrale eindexamen getoetst. Om je voor te bereiden kun je je beter richten op de examenopgaven die gaan over het onderwerp van je schoolexamen. Benieuwd hoe je deze opgaven het makkelijkst kunt vinden? Je leest het hieronder onder het kopje Examens oefenen hoe doe je dat?.

Herexamen

Als je een herexamen moet maken, is extra oefenen erg belangrijk. Zorg dat je je examen inziet en vraag tips aan je docent. Ga dan gericht oefenen met de opgaven die je lastig vindt en minder goed gemaakt hebt. Het oefenen van deze onderwerpen kan je extra handvatten bieden zodat je op je herexamen beter weet hoe je deze opgaven aan moet pakken. Zo bereid je je optimaal voor op je herexamen. Als je het gevoel hebt dat je er zelf niet uit gaat komen, dan kun je overwegen je in te schrijven voor een herexamentraining.

Afwijkende examens

Op AlleExamens.nl staan uitsluitend Cito-eindexamens. Toch kan oefenen met deze oude examens voor veel leerlingen die een afwijkend examen moeten maken nuttig zijn. Hieronder zetten we wat tips op een rijtje voor specifieke afwijkende examens.

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die om een of andere reden niet via het reguliere voortgezet onderwijs het eindexamen kunnen maken. Zij maken daardoor geen schoolexamens, maar doen wel mee aan de centrale Cito-examens in mei. Het oefenen met oude examens is voor deze groep zeer relevant, maar het kan lastig zijn om je zelfstandig voor te bereiden op de examens als je geen lessen volgt. In dit geval kan het fijn zijn om een examentraining te volgen, waarbij je extra uitleg en persoonlijke tips krijgt.

Bezemexamen

Het bezemexamen is bedoeld voor leerlingen die vertraging hebben opgelopen op de middelbare school of vorig jaar gezakt zijn. Door aanpassingen in het examenprogramma van het huidige jaar, kan het zijn dat dit niet meer aansluit bij de stof die zij hebben gehad op de middelbare school. Het bezemexamen sluit hier wel op aan. Voor eindexamenkandidaten die een bezemexamen gaan maken is het oefenen met oude examens zeer relevant, omdat deze examens ook goed aansluiten bij hun programma.

CCVX-tentamen

De CCVX-tentamens zijn bedoeld voor leerlingen die aan een vervolgopleiding willen beginnen, maar een deficiëntie hebben voor een van de exacte vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde). Omdat de CCVX-tentamens ook de schoolexamenstof toetsen, komt de stof voor deze examens niet geheel overeen met de stof voor het centraal eindexamen. Toch kun je ter voorbereiding op een CCVX-tentamen ook oefenen met oude Cito-examens. Zorg er wel voor dat je alleen met relevante onderwerpen oefent.

Colloquium Doctum

Het Colloquium Doctum is er voor kandidaten die aan een vervolgopleiding willen beginnen, maar niet het juiste diploma hebben om aan de toelatingseisen te voldoen én ouder zijn dan 21 jaar. Welke toetsen je moet maken om het Colloquium Doctum te behalen hangt af van je vooropleiding en welke studie je wilt gaan doen. Vaak is dit een combinatie van staatsexamens, CCVX-tentamens en/of een talentoets Engels. Of het nuttig is om te oefenen met oude Cito-examens hangt af van deze samenstelling.

Pilotexamen

Het pilotexamen is een examen waarbij mogelijke veranderingen aan het gehele centrale examen op een kleine groep eindexamenkandidaten wordt getest. Omdat dit examen sterk kan afwijken van examens uit voorgaande jaren, is het oefenen met oude Cito-eindexamens vaak minder relevant.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om examens te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om hele examens te maken, opgaven met een bepaalde vraagstelling te oefenen of opgaven met een bepaald onderwerp te selecteren. Dit laatste kan bovendien ook erg handig zijn bij de voorbereiding op de schoolexamens, waarbij vaak een deel van de examenstof wordt behandeld. Doordat we op AlleExamens.nl de examens zowel per jaar als van alle jaren bij elkaar aanbieden, kun je gemakkelijk op al deze manieren oefenen. Het is aan te raden om, ook als je eerst oefent met vragen van een bepaald soort of onderwerp, uiteindelijk ook een aantal hele examens te maken. Als je echt je centraal examen gaat maken staan alle vragen en onderwerpen immers ook door elkaar.

Wil je oefenen met een examen uit een bepaald jaar?

Klik dan eerst op je niveau, dan op het vak en scroll vervolgens naar het juiste jaar. Je kunt nu ook kiezen welk tijdvak je wilt. Vervolgens kun je het hele examen maken en daarna nakijken met behulp van het correctievoorschrift dat je op dezelfde plek vindt. Je kunt aan de hand van de normering bekijken welk cijfer je gehaald zou hebben als het een echt examen was geweest. Zo kun je inschatten of je al het juiste niveau hebt of dat je toch nog even door moet oefenen.

Wil je oefenen met een bepaald soort vraag?

Als je wilt oefenen met een bepaald soort vraag dan kun je het bestand met alle examens van alle jaren van een bepaald vak downloaden. Vervolgens kun je met behulp van Ctrl+F de specifieke opgaven zoeken. Doe dit bijvoorbeeld door te zoeken op ‘toon aan’ als je bij wiskunde met dergelijke vragen wilt oefenen of zoek op ‘reden’ als je bij aardrijkskunde wilt oefenen met vragen waar je de redenen voor een ontwikkeling of verschijnsel moet geven.

Wil je oefenen met een bepaald onderwerp?

Dit kun je op vrijwel dezelfde manier aanpakken als hierboven beschreven: download het bestand met alle examens van het gewenste vak en zoek met behulp van Ctrl+F de juiste opgaven. Zoek bijvoorbeeld op ‘DNA’ bij biologie of ‘redox’ bij scheikunde. Dit kan ook erg handig zijn bij het oefenen voor schoolexamens waarbij een bepaald onderwerp wordt behandeld.

Om het meest te halen uit het oefenen met oude examens, hebben we een aantal handige tips voor je op een rijtje gezet.

Tip 1: Oefen alleen relevante onderwerpen

Oefen alleen onderwerpen die relevant zijn. Omdat de exameneisen ieder jaar kunnen worden aangepast, kan het zo zijn dat zelfs in de recentere examens onderwerpen voorkomen die voor jouw eindexamen niet meer relevant zijn. Je kunt in het examenprogramma van dit jaar zien welke onderwerpen dit jaar aan bod zullen komen.

Tip 2: Wees streng met nakijken

Als je zelf je proefexamens nakijkt kan het verleidelijk zijn om antwoorden waar je over twijfelt, toch goed te rekenen. Zo lijkt het immers alsof je de stof beter onder de knie hebt en dat kan je zelfvertrouwen geven. Toch is het gevaarlijk om zo te werk te gaan. Op het echte examen zal namelijk heel streng naar je antwoorden gekeken worden. Het is dus aan te raden om bij het oefenen alleen antwoorden goed te keuren die echt overeenkomen met het antwoordmodel. Zo krijg je een realistischer beeld van hoe je ervoor staat. Om ervoor te zorgen dat er streng naar je antwoorden gekeken wordt, kan het helpen om deze door iemand anders na te laten kijken. Je leest hier meer over onder het kopje Samen examens oefenen.

Tip 3: Schrijf tussenstappen op

Zoals je misschien al was opgevallen in de correctievoorschriften, krijg je bijna altijd niet alleen punten voor het eindantwoord, maar ook voor het noteren van tussenstappen. Het is dus erg belangrijk dat je dit op je eindexamen ook daadwerkelijk doet. Om ervoor te zorgen dat je dit niet vergeet en goed weet hoe dit moet, is het handig om bij het oefenen met oude examens ook al je tussenstappen op te schrijven.

Tip 4: Let op de tijd

Door tijdens het oefenen de tijd op te nemen en te bekijken hoe lang je over een opgave (met het opschrijven van alle tussenstappen) of een heel proefexamen doet, kun je inschatten of je tempo hoog genoeg ligt. Als je tempo laag ligt, weet je dat je hier op moet gaan letten. Als het prima gaat, weet je dat je hier niet over in hoeft te zitten. Zo voorkom je dat je uiteindelijk tijdens je eindexamen in tijdnood komt of (onnodig) in de stress schiet vanwege de tijdsdruk.

Het kan handig zijn om samen met klasgenoten een proefexamen te maken, in plaats van dit alleen te doen. Dit omdat je zo elkaars oefenexamen kunt nakijken met behulp van de correctievoorschriften. Natuurlijk kun je ook zelf je oefenexamen nakijken, maar dan zul je sneller geneigd zijn om antwoorden goed te rekenen die misschien niet volledig kloppen. Een ander zal zich waarschijnlijk strenger aan het correctievoorschrift houden bij het nakijken van jouw proefexamen. Hierdoor krijg je een beter beeld van hoe je ervoor staat en haal je meer uit het examens oefenen.

Daarnaast kan het fijn zijn om antwoorden met elkaar te bespreken. Het correctievoorschrift geeft namelijk niet altijd de uitleg die je nodig hebt om een lastige vraag volledig te begrijpen. In dat geval kan overleg helpen. Let alleen wel op dat je alleen na het maken overlegt en niet tijdens het oefenen. Als je zelfstandig werkt kun je je namelijk beter concentreren en je antwoorden geven zo meer inzicht in jouw kennis van de stof.

Als je merkt dat je echt nog grote moeite hebt met het beantwoorden van examenvragen, kan een examentraining voor jou ook een uitkomst zijn. In dat geval kun je overwegen een examentraining van SSL te volgen, waarbij je met behulp van de heldere uitleg en handige stappenplannen die door onze docenten worden aangereikt leert hoe je de verschillende soorten examenopgaven het best kunt aanpakken. Natuurlijk kun je ook vragen of je docent op school misschien nog tips voor je heeft.

Op AlleExamens.nl vind je alle examens van 1999 (vwo en havo) of 2003 (vmbo) tot heden en het huidige examenprogramma van alle vakken. Je kunt deze gemakkelijk downloaden. Daarnaast vind je de examenroosters voor alle examens van dit jaar.

Examenprogramma’s

Ieder jaar wordt opnieuw gekeken welke stof op het centrale eindexamen getoetst zal worden. In de examenprogramma’s vind je precies terug welke onderwerpen dit jaar in het eindexamen terugkomen. Hierin kun je dus zien welke onderwerpen uit oude examens voor jou relevant zijn en welke niet.

Examenroosters

Zowel voor je studieplanning als het boeken van een eindexamenreis is het fijn om te weten wanneer de examens voor de verschillende vakken precies zullen plaatsvinden. Deze informatie staat in de examenroosters.

Oude examens

Je vindt op deze site dus de oude havo-examens, de oude vwo-examens en de oude vmbo-examens. Het archief gaat terug tot 1999 (echt oude examens dus), maar de meeste examenkandidaten gebruiken vooral de recentere examens om mee te oefenen, zoals de examens uit 2019, 2021 en 2022 en natuurlijk de examens uit 2023. Op AlleExamens.nl staan de examens van alle vakken.