Examens bedrijfseconomie havo

2020 - Tijdvak I

Examen oefenen havo bedrijfseconomie

De examenperiode is een spannende tijd wanneer je in je examenjaar zit. Sinds een aantal jaar is het vak management en organisatie qua inhoud aangepast en heet het nu bedrijfseconomie. Daarmee is ook het examenprogramma aangepast. Dit kan ervoor zorgen dat het lastiger is om je voor te bereiden op het CE bedrijfseconomie, omdat er minder oude examenopgaven beschikbaar zijn om mee te oefenen. Op deze pagina vind je alle oude examens online, zodat je toch nog veel kunt oefenen en een goede voorbereiding hebt voor het centraal examen bedrijfseconomie havo in mei! Wie weet kan het ook handig zijn om een Examencursus bedrijfseconomie bij Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) te overwegen.

Examenstof bedrijfseconomie havo

Vanaf examenjaar 2020 heeft het examenprogramma havo bedrijfseconomie een aantal veranderingen ondergaan. In de examenstof staat het perspectief van de leerling nu meer centraal en worden er vragen gesteld over onder andere financiële zelfredzaamheid. Niet alles is veranderd, er zijn ook nog een aantal onderdelen overgenomen uit het examenprogramma management en organisatie en iets aangepast aan de modernere situatie. Lees dus het examenprogramma havo bedrijfseconomie door, zodat je weet wat het Cito van jou verwacht op het examen.

Oefenen met bedrijfseconomie examenopgaven

Veel oefenen voor centraal eindexamen havo bedrijfseconomie is altijd een goed idee. Daarom vind je op deze pagina alle havo eindexamens! Je krijgt door te oefenen een idee van hoe examenvragen er vaak uit zien en wat voor soort vragen er gesteld kunnen worden. Aangezien er nog niet veel oude examens geweest zijn voor het vak bedrijfseconomie heeft het Cito ook voorbeeldopgaven en voorbeeldexamens voor het examen bedrijfseconomie beschikbaar gesteld. Pak dus deze opgaven erbij en ga aan de slag om deze opgaven zo goed mogelijk te beantwoorden met jouw kennis van bedrijfseconomie. Na het oefenen van losse examenopgaven is het verstandig om ook eens een volledig examen erbij te pakken, bijvoorbeeld het examen bedrijfseconomie havo 2023 dat je op deze pagina kunt vinden. Doe alsof dit een proefexamen is, zet een timer en probeer je de volledige tijd te focussen. Na afloop kan je met behulp van het correctievoorschrift checken hoeveel punten je hebt gescoord en zien op welke onderwerpen je nog wat meer moet oefenen.

Een goede manier om je voor te bereiden op het centraal eindexamen is door een Examencursus te volgen. Tijdens een examentraining havo bedrijfseconomie krijg je uitleg over de examenstof en handige tips tijdens het oefenen met examenvragen. Door veel te oefenen tijdens een cursus onder begeleiding van vakkundige docenten krijg jij het vertrouwen om alle examenopgaven bedrijfseconomie aan te pakken en kan je gaan knallen op het centraal eindexamen havo bedrijfseconomie aan het eind van het schooljaar!