Examens wiskunde B havo

2019 - Tijdvak II

2017 - Tijdvak II

2014 - Tijdvak I

2013 - Tijdvak II

2009 - Tijdvak I

Wiskunde B 1 (bezem)

2009 - Tijdvak II

2000 - Tijdvak I

Wiskunde B (bezem)

1999 - Tijdvak I

1999 - Tijdvak II

Examen oefenen havo wiskunde B

De laatste periode van de middelbareschooltijd staat in het teken van het examen. Voor veel leerlingen wordt het centraal eindexamen wiskunde B als een struikelblok gezien. Wiskunde is één van de kernvakken en daarnaast voor velen een lastig vak. Hoe kan jij je nou het best voorbereiden op het havo wiskunde B examen? Het is belangrijk dat je weet wat voor soort vragen er voorkomen op het CE wiskunde B havo. Op die manier weet je waar je op moet focussen bij het oefenen en kan je je optimaal voorbereiden op het examen.

Wat wordt er getoetst op het eindexamen wiskunde B havo?

In het examenprogramma van het CvTE kan je lezen welke wiskundige onderwerpen voor kunnen komen op het examen wiskunde B. Dit zijn onderwerpen die in 4 en 5 havo voorbij zijn gekomen, zoals: algebraïsche formules en functie, vergelijkingen en ongelijkheden, meetkunde, afgeleide functies en nog veel meer. Het beste oefen je hiermee door veel oude examens door te nemen. Alle examens vind je hier, onder andere de meest recente examens wiskunde B 2023, 2022, 2021 en 2019. Je kunt ervoor kiezen om eerst losse examenopgaven te oefenen over de onderwerpen die jij lastig vindt en daarna volledige eindexamens havo wiskunde B te maken. Probeer eerst zelf tot het antwoord te komen en check jezelf daarna aan de hand van het correctievoorschrift.

Help! Ik weet niet hoe ik het antwoord goed kan opschrijven

Het lastige aan wiskundeopgaven is dat je soms niet goed weet waar je moet beginnen, omdat een opgave zelf erg complex lijkt. Begin altijd met het lezen van de vraag en bedenk welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om deze vraag op te lossen. Is dit een moeilijk onderwerp? Neem dan eerst nog even de theorie door om je kennis op te frissen. Zodra je het antwoord formuleert op een wiskundeopgave is het van belang dat je alle tussenstappen van je berekening goed noteert, dit maakt het makkelijk voor jezelf en de examinator om straks jouw antwoorden na te kijken. Daarnaast voorkom je dat je slordigheidsfoutjes maakt en daardoor punten verliest.

Heb je moeite met een begin maken aan een antwoord? Of loop je juist vaak punten mis doordat je je antwoord niet volledig opschrijft? Dan kan het nuttig zijn om een Examencursus havo wiskunde B te volgen. Op een examentraining van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) helpen deskundige en enthousiaste docenten jou om je optimaal voor te bereiden op het centraal examen wiskunde B havo. Hier krijg je in de klassikale uitleg stappenplannen mee die jou helpen om de wiskundeopgaven van het examen goed aan te pakken en uit te werken.