Examens Engels vwo

2006 - Tijdvak I

2006 - Tijdvak II

2005 - Tijdvak I

2005 - Tijdvak II

2004 - Tijdvak I

2004 - Tijdvak II

2003 - Tijdvak I

2003 - Tijdvak II

2002 - Tijdvak I

2002 - Tijdvak II

2001 - Tijdvak I

2001 - Tijdvak II

2000 - Tijdvak I

2000 - Tijdvak II

1999 - Tijdvak I

1999 - Tijdvak II

Examen oefenen vwo Engels

Je kunt je het beste voorbereiden op je eindexamen vwo Engels door veel te oefenen met examenopgaven. Daardoor leer je namelijk om de vragen van het Cito op de juiste manier te beantwoorden. Met die voorbereiding kun je vol zelfvertrouwen naar je examen! Om te zorgen dat jij goed kunt oefenen, hebben wij hier alle centraal examens vwo Engels van de afgelopen jaren voor je verzameld. Ook de vwo examens van alle andere vakken vind je op deze website.

Wat is de beste voorbereiding op het eindexamen Engels?

Veel oefenen! Op deze pagina kun je alle oude examens vinden, van 1999 tot 2023. Het maken van oude examenopgaven hoort bij een goede examenvoorbereiding. Het is slim om hierbij vooral te focussen op de vaardigheden die jij lastig vindt. Ga bij jezelf na waar je op toetsen vaak punten laat liggen: vind je het lastig om de conclusie van een Engelse tekst te vinden, heb je moeite met “fill in the gap”-vragen beantwoorden of kun je nog beter worden in signaalwoorden herkennen? Als je oefent met dit soort opgaven, zal je zien dat dit steeds makkelijker gaat. Er zijn ook examencursussen waarin alle examenstof voor Engels op een gestructureerde manier wordt behandeld. Ook worden hier tactieken besproken waarmee jij allerlei soorten vragen leert beantwoorden. Een examentraining Engels van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) past dus goed bij je examenvoorbereiding!

Hoe oefen ik voor mijn Engelse leesvaardigheidstoets?

Nadat je genoeg geoefend hebt met de onderwerpen die jij lastig vindt, kan je ervoor kiezen om een volledig proefexamen maken. Daarbij kun je het beste een oud examen maken uit een recent tijdvak, zoals 2021, 2022 of 2023. Dit lijkt qua examenstof en vraagstelling meer op het eindexamen dat jij zelf zal maken dan een eindexamen uit het jaar 2000. Zet een timer na drie uur, leg je telefoon weg en probeer om je deze hele tijd te concentreren op het maken van het examen. Controleer daarna je eigen antwoorden met behulp van de antwoordmodellen die je ook online kunt vinden. Zo leer je waar je de volgende keer nóg meer punten kunt scoren!

Welke vaardigheden moet ik hebben voor het eindexamen vwo Engels?

Voor alle moderne vreemde talen geldt dat op het centraal examen enkel leesvaardigheid wordt getoetst. Eerder in het schooljaar, in januari, wordt luistervaardigheid al afgerond. Bij leesvaardigheid heb je een aantal vaardigheden nodig. Zo moet je kunnen aangeven welke informatie uit de tekst belangrijk is en de betekenis van relevante elementen uit de tekst begrijpen. Ook moet je kunnen aangeven wat de hoofdgedachte van een tekst is en begrijpen hoe verschillende delen van de tekst met elkaar samenhangen. Hierbij zijn signaalwoorden erg belangrijk! Een laatste vaardigheid is het trekken van conclusies over de opvattingen, gevoelens en intenties van de auteur. Dit zijn dus zeker vaardigheden die je kunt oefenen als voorbereiding op je examen Engels!