Examenprogramma's vwo

In de examenprogramma's vind je de precieze omschrijving van wat je moet kennen en kunnen voor het eindexamen. Het nadeel van de programma's is dat er geen uitleg of toelichting wordt gegeven. Je vindt dit wel in het boekje Samengevat dat je kunt bestellen via examenbundel.nl.

Voor bepaalde vakken zijn er experimenten met inhoudelijke veranderingen van het examenprogramma, ook wel 'pilots' genoemd. Informatie hierover, inclusief voorlopige examenprogramma's en syllabi, vind je op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

2024

2025

2026