Examens wiskunde A vwo

2011 - Tijdvak I

2011 - Tijdvak II

2010 - Tijdvak II

Wiskunde A 1 (bezem)

2000 - Tijdvak I

2000 - Tijdvak II

1999 - Tijdvak I

Wiskunde A

1999 - Tijdvak II

Wiskunde A

Examen oefenen vwo wiskunde A

Het vwo wiskunde A examen wordt door veel leerlingen als moeilijk ervaren. Wiskunde kan zeker een lastig vak zijn, maar door te oefenen met oude eindexamens kun je wiskundevaardigheden verbeteren. Zo ga jij optimaal voorbereid richting het centraal examen vwo wiskunde A van het Cito! Op deze website vind je de examens wiskunde A vwo van de afgelopen jaren, bijvoorbeeld van 2023, 2022 en 2021. Eindexamens van de afgelopen jaren vormen meestal een goede afspiegeling van het soort vragen dat je op je eigen CE kunt verwachten.

Waar kan ik antwoorden vinden van oude examens vwo wiskunde A?

Op AlleExamens.nl kun je alle examens van 1999 tot nu vinden. Daarnaast hebben we ook de antwoordmodellen voor je verzameld. Met deze correctievoorschriften kun je je eigen werk nakijken, als je aan de slag gaat met het oefenen voor je examen wiskunde A. Als er bepaalde onderwerpen zijn waar je moeite mee hebt, dan kun je overwegen om hulp te zoeken bij je examenvoorbereiding. Een van de mogelijkheden hiervoor is het volgen van een Examencursus vwo wiskunde A. Tijdens de examentrainingen van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) wordt de examenstof duidelijk en gestructureerd behandeld. Ook ga je veel aan de slag met het maken van opgaven. Je krijgt hierbij veel feedback over de onderwerpen of vaardigheden waar jij nog kunt verbeteren. Zo kun jij vol zelfvertrouwen richting je eindexamen wiskunde A!

Waarom is vwo wiskunde A examens oefenen en nakijken belangrijk?

Als je oefent met oude examens wiskunde A vwo, is het belangrijk om je eigen antwoorden streng na te kijken. Bekijk per vraag hoeveel punten je hiervoor zou krijgen op je examen. Let er hierbij op dat een tweede corrector, die misschien niet ziet hoe jij nadenkt, je antwoorden ook moet snappen. Check daarom of je antwoorden echt duidelijk en volledig zijn. Misschien merk je tijdens het nakijken dat je op bepaalde onderwerpen of delen van de vraag steeds wat punten laat liggen. Loop je bijvoorbeeld steeds vast als je moet differentiëren, of vergeet je vaak om je definitieve antwoord duidelijk op te schrijven? Dan weet je dat je hieraan kunt werken, zodat je dit op je CE helemaal goed doet. Door te oefenen met oude examens van wiskunde A en je antwoorden vervolgens streng na te kijken, kun je dus verbeterpunten bij jezelf identificeren!

Wat moet ik kennen en kunnen voor mijn eindexamen wiskunde?

Je kunt in de syllabus vinden welke stof je precies moet kennen voor het jaar waarin jij examen doet. Ook staan de vaardigheden die je moet beheersen voor je CE hierin beschreven. Zorg dat je hier ook zeker naar kijkt.