Examens economie vwo

2023 - Tijdvak I

2022 - Tijdvak I

2022 - Tijdvak II

2022 - Tijdvak III

2008 - Tijdvak II

2007 - Tijdvak II

2006 - Tijdvak I

2006 - Tijdvak II

2005 - Tijdvak I

Economie 1 (Oude 2e fase)

Economie 1,2 (Oude 2e fase)

2005 - Tijdvak II

2002 - Tijdvak I

2002 - Tijdvak II

Economie 1 (Oude 2e fase)

Economie 1,2 (Oude 2e fase)

2001 - Tijdvak I

2001 - Tijdvak II

1999 - Tijdvak I

1999 - Tijdvak II

Examen oefenen vwo economie

Heb jij een Economie & Maatschappij profiel? Dan ga je eind van het jaar een eindexamen vwo economie maken! De sleutel tot succes is vooral veel oefenen met examenopgaven en volledige examens. Hier ben je op de juiste plek als je zoekt naar alle eindexamens van vwo economie! Verder zetten we hieronder nog een aantal handige tips op een rijtje die je kunt gebruiken in jouw voorbereiding op het examen economie.

Examenstof economie vwo

Natuurlijk is oefenen enorm belangrijk, maar daarvoor is het wel handig om te weten welke onderwerpen veel voorkomen op het examen. Sinds 2023 is het examenprogramma van vwo economie aangepast. Dit kan ervoor zorgen dat het lastiger is om je voor te bereiden op het CE economie, omdat er minder relevante oude examenopgaven beschikbaar zijn om mee te oefenen. Lees het eindexamenprogramma vwo economie een keertje door om van alle belangrijke onderwerpen een overzicht te krijgen. Op de middelbare school heb je een aantal jaar lang enorm veel theorie behandeld in je economielessen, denk hierbij aan de economische markt, onderhandelen, risico, welvaart en groei. Natuurlijk kan niet alles getoetst worden op het centraal eindexamen economie. Het Cito schrijft in de syllabus op welke vaardigheden en kennis van jou verwacht wordt op het CE. Eventueel helpt het volgen van een examentraining ook om overzicht te krijgen in alle belangrijke examenstof. Je kunt bij Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) een vwo examentraining volgen voor bijna alle examenvakken!

Voorbereiding centraal eindexamen vwo

Begin met het oefenen van examenopgaven van onderwerpen die je lastig vindt. Hiervoor kan je de examenopgaven gebruiken uit oude examens, bijvoorbeeld uit de examens economie eerste of tweede tijdvak 2021, 2022 of 2023. Zodra dat lekker gaat is het verstandig om aan de slag te gaan met volledige oude examens. Een handige examentip: lees eerst alleen de vraag en ga dan specifiek in de tekst op zoek naar gegevens die belangrijk zijn voor het beantwoorden van de vraag! Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je efficiënt een antwoord kunt formuleren. Aan het eind van de 3 uur examentijd heb je dan vaak nog tijd over om je antwoord te controleren en te checken of je niets over het hoofd hebt gezien.

Check daarna jezelf met behulp van het correctievoorschrift en wees eerlijk bij het toekennen van punten. Ga daarna nog aan de slag met de examenonderwerpen waar je nog extra punten op kan scoren. Zo train je jezelf om straks op het examen economie vwo een mooi cijfer te halen! Heb je het gevoel dat je vaak niet zo goed weet hoe je aan een examenopgave moet beginnen? Dan kan je zeker baat hebben bij een Examencursus economie. In deze twee- of driedaagse cursus wordt een overzicht gegeven van examenstof en worden er strategieën behandeld om het beste een examenopgave aan te kunnen pakken. Op die manier bereid je jezelf optimaal voor op het vwo economie examen in mei!