Examens wiskunde B vwo

2023 - Tijdvak I

2023 - Tijdvak II

2021 - Tijdvak I

2021 - Tijdvak II

2021 - Tijdvak III

2010 - Tijdvak I

Wiskunde B 1 (bezem)

2010 - Tijdvak II

2001 - Tijdvak I

Wiskunde B (bezem)

Wiskunde B (bezem, profi)

Examen oefenen vwo wiskunde B

Differentiëren, integreren, logaritmen… Enkele termen die jou vast bekend voorkomen nu je bezig bent met de voorbereidingen voor je vwo examen wiskunde B. Duizelt het jou ook al als je deze termen langs hoort komen? Dan is het verstandig om eens na te denken hoe jij je het beste voor kan bereiden op het wiskunde B centraal schriftelijk eindexamen. Allereerst is het handig dat je weet welke stof er exact getoetst wordt op het examen. Daarna kan je zelf aan de slag met het oefenen van examenopgaven uit oude examens.

Welke wiskundestof wordt er getoetst op het centraal examen vwo wiskunde B?

Sinds de eerste klas op de middelbare school is wiskunde al een belangrijk vak, vanaf de bovenbouw is wiskunde B zelfs één van de kernvakken. In vwo 4, 5 en 6 heb je veel verschillende onderdelen behandeld van de wiskundestof, maar gelukkig hoef je niet alles hiervan te kennen op je examen. Bekijk daarom eens het examenprogramma wiskunde B om te zien welke onderwerpen belangrijk zijn voor het wiskunde B vwo CE. Daarnaast is het een goed idee om veel oude examens door te bladeren om te zien wat voor soort vragen er vaak op het examen gesteld worden. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de examens vwo wiskunde B uit 2023, 2022, 2021 en 2019. Om een overzicht te krijgen van alle examenstof is het eventueel aan te raden om een examentraining van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) te volgen. Tijdens zo’n cursus wordt in twee of drie dagen een overzicht gegeven van alle examenstof.

Wat is de beste voorbereiding op je eindexamen wiskunde B vwo?

Als je een beeld hebt van de verschillende onderwerpen die getoetst worden op je examen is het verstandig om veel te gaan oefenen. Maak eens een aantal volledige examens om te kijken welke onderwerpen al goed gaan en welke nog lastig zijn. Van de afgelopen jaren zijn op deze pagina alle examens online gebundeld. Kijk daarna jezelf na aan de hand van het bijbehorende Cito correctievoorschrift wiskunde B. Zo zie je voor welke opgaven je al alle punten scoort en welke opgave nog lastiger zijn.

Lees de theorie nog eens door van de onderwerpen die je lastig vindt en focus je dan eerst op deze onderwerpen met oefenen: maak oude examenopgaven uit wiskunde B vwo examens, kijk de opgaven na met de correctievoorschriften en wees streng bij het toekennen van punten. Zo leer je waar het Cito punten voor toekent, blijf je secuur in je berekeningen en leer je jezelf aan om volledig antwoord te geven op de vraag. Als je moeite hebt met het volledig formuleren van het antwoord of als je niet goed weet waar je moet beginnen met een examenopgave dan is het een goed idee om een vwo examentraining van SSL te overwegen. In een examentraining vwo wiskunde B wordt er per onderwerp een strategie aangeleerd voor de aanpak van een examenopgave. Daarnaast krijg je van de docenten veel persoonlijke feedback, zodat jij weet hoe je uiteindelijk zelf tot het beste antwoord komt en de meeste punten scoort op jouw examen wiskunde B vwo!