FAQ

 1. Er ontbreekt een examen. Hoe kan dat?
 2. Op jullie site zijn examens vanaf het jaar 1999 te vinden. Waar kan ik oudere examens vinden?
 3. Van sommige vakken mist het tweede tijdvak. Hoe kan dat?
 4. Zijn er ook derde tijdvak examens beschikbaar?
 5. Er zijn van één vak soms verschillende soorten examens, zoals "pilot" of "bezem". Hoe zit dat precies?
 6. Er zijn van één vak soms verschillende varianten, zoals "natuurkunde 1" en "natuurkunde 1,2". Hoe zit dat precies?
 7. Zijn de examens ook in Word-formaat verkrijgbaar?
 8. Bij de examens aardrijkskunde en kunst wordt gebruik gemaakt van een kaartenkatern en digitale bronnen. Zijn die ook beschikbaar?

1. Er ontbreekt een examen. Hoe kan dat?

In principe staan alle examens, correctievoorschriften en bijlagen vanaf 1999 op onze site (2003 voor vmbo), zowel van het eerste als tweede tijdvak. De reden dat we van sommige vakken niet alle examens tot 1999 of geen oudere examens hebben, is meestal omdat men voor deze vakken pas na een bepaald jaar begonnen is met het maken van een landelijk centraal examen of eerdere examens niet openbaar zijn gemaakt. Daarnaast bestaat er van sommige vakken geen tweede tijdvak, of is dit niet openbaar gemaakt door Cito.

2. Op jullie site zijn examens vanaf het jaar 1999 te vinden. Waar kan ik oudere examens vinden?

 • Voor wiskunde A en B kan dit op de site van hhofstede.
 • Voor biologie, natuurkunde en scheikunde kan dit op de site van de NVON.

3. Van sommige vakken mist het tweede tijdvak. Hoe kan dat?

Het gaat hier om zogenaamde 'aangewezen' vakken. Dit zijn de vakken waarvan het CvTE het aantal deelnemers zo klein acht dat het examen niet op scholen, maar op centrale plekken afgenomen wordt. Van deze vakken wordt het examen van het tweede tijdvak examen niet openbaar gemaakt.

4. Zijn er ook derde tijdvak examens beschikbaar?

Nee, examens van het derde tijdvak worden helaas niet gepubliceerd. Uitzondering hierop zijn de examens van het derde tijdvak uit 2021 en 2022: deze zijn wel beschikbaar op deze site.

5. Er zijn van één vak soms verschillende soorten examens, zoals "pilot" of "bezem". Hoe zit dat precies?

Het feit dat er verschillende soorten examens bestaan van één vak komt door onderwijsvernieuwingen. Op deze website kun je de volgende soorten examens tegenkomen:

 • Bezemexamens: examens die een oud examenprogramma toetsen. In overgangsjaren (na veranderingen van het examenprogramma) zijn er soms verschillende versies beschikbaar, om gezakte leerlingen de gelegenheid te bieden om toch nog examen te doen volgens het oude examenprogramma.
 • Pilotexamens: examens die dienen als experiment voor nieuwe examenprogramma's. Voordat een nieuw examenprogramma wordt geïntroduceerd, wordt dit vaak op enkele scholen getest. Deze leerlingen krijgen dan een afwijkend examen.
 • Compexexamens: experimenten met het op de computer maken van examens.
 • Voor sommige vakken bestaan specifieke examens waarop extra/andere onderwerpen werden getoetst:
  • Natuurkunde vwo: Project Moderne Natuurkunde (2002-2009). Een aantal scholen deed mee aan dit experiment om andere (actuelere) onderwerpen te behandelen.
  • Wiskunde B vwo: profi (1999-2001). Dit examen had als doel te testen in hoeverre het nieuwe programma wiskunde B haalbaar was.

Let op: Wijzigingen in examenprogramma's kunnen ertoe leiden dat oude examens als voorbereiding minder relevant zijn.

6. Er zijn van één vak soms verschillende varianten, zoals "natuurkunde 1" en "natuurkunde 1,2". Hoe zit dat precies?

Bij het ingaan van de (Oude) Tweede Fase in 1999, met het eerste eindexamen voor havo in 2000 en voor vwo in 2001, was het voor een aantal vakken mogelijk om te kiezen voor een 1- of 1,2-variant. Hierbij werden bij de 1,2-variant een aantal extra onderwerpen behandeld en getoetst ten opzichte van de 1-variant.

Na het ingaan van de Vernieuwde Tweede Fase, in 2009 voor havo en 2010 voor vwo, zijn deze varianten verdwenen.

7. Zijn de examens ook in Word-formaat verkrijgbaar?

Nee, maar de inhoud is wel naar Word te kopiëren en plakken met behulp van een pdf-lezer. Ook is het natuurlijk mogelijk een screenshot van de tekst en afbeeldingen in Word te zetten.

8. Bij de examens aardrijkskunde en kunst wordt gebruik gemaakt van een kaartenkatern en digitale bronnen. Zijn die ook beschikbaar?

Wegens auteursrechten mogen (kleuren)bijlagen en geluidsfragmenten van de examens aardrijkskunde en van de kunstvakken niet op internet gepubliceerd worden. De kleurenbijlagen zijn echter wel te bestellen bij de afdeling Examendiensten van DUO. De autoplay-bestanden van muziekexamens (vmbo) kunnen worden aangevraagd bij Cito via klantenservice@cito.nl. De bijlagen/geluids- of videofragmenten bij de examens van de kunstvakken van 2014 en 2015 kan men bestellen via de klantenservice van het Cito (e-mailadres: klantenservice@cito.nl).