FAQ

 1. Er ontbreekt een examen. Hoe kan dat?
 2. Op jullie site zijn examens vanaf het jaar 2000 te vinden. Waar kan ik oudere examens vinden?
 3. Van sommige vakken mist het 2e tijdvak. Hoe kan dat?
 4. Zijn er ook derde tijdvak examens beschikbaar?
 5. Zijn de examens ook in Word-formaat verkrijgbaar?
 6. Er zijn van elk vak soms verschillende soorten examens zoals "Oude Stijl", "Oude Tweede Fase" etc. Hoe zit dat precies?
 7. Hoe kan het dat in sommige jaren verschillende soorten examens van één vak beschikbaar zijn?
 8. Bij de examens kunst wordt gebruik gemaakt van digitale bronnen. Zijn die ook beschikbaar?

1. Er ontbreekt een examen. Hoe kan dat?

In principe staan alle examens, correctievoorschriften en bijlagen vanaf 1999 op onze site (2003 voor vmbo), zowel van het eerste als tweede tijdvak. De reden dat we van sommige vakken geen oudere examens hebben, is meestal omdat men voor deze vakken pas na 1999 begonnen is met het maken van een landelijk centraal examen. Daarnaast bestaat er van sommige vakken geen tweede tijdvak, of is dit niet openbaar gemaakt door Cito. Verder ontbreken bij de kunstvakken soms geluids- of videofragmenten of speciale bijlagen. Deze kunnen wij niet ter beschikking stellen. Wel zijn ze te bestellen via duo.nl. De bijlagen/geluids- of videofragmenten bij de examens van de kunstvakken van 2014 en 2015 kan men bestellen via de klantenservice van het Cito (e-mailadres: klantenservice@cito.nl).

2. Op jullie site zijn examens vanaf het jaar 2000 te vinden. Waar kan ik oudere examens vinden?

 • Voor wiskunde A en B kan dit op de site van hhofstede.
 • Voor biologie, natuurkunde en scheikunde kan dit op de site van de NVON.

3. Van sommige vakken mist het 2e tijdvak. Hoe kan dat?

Het gaat hier om zogenaamde 'aangewezen' vakken. Dit zijn de vakken waarvan het CvTE het aantal deelnemers zo klein acht dat het examen niet op scholen, maar op centrale plekken afgenomen wordt. Van deze vakken wordt het examen van het tweede tijdvak examen niet openbaar gemaakt.

4. Zijn er ook derde tijdvak examens beschikbaar?

Nee, examens van het derde tijdvak worden helaas niet gepubliceerd. Uitzondering hierop zijn de examens van het derde tijdvak uit 2021: deze zijn wel beschikbaar op deze site.

5. Zijn de examens ook in Word-formaat verkrijgbaar?

Nee, maar de examensommen zijn naar Word te kopiëren met behulp van het PDF-programma Adobe Reader:

 • Voor afbeeldingen: gebruik de knop op de knoppenbalk in Adobe Reader met de naam "Afbeelding selecteren" of "Graphics Select Tool" (afhankelijk van de versie en de taal van Adobe Reader). Een uitleg hiervan vind je hier. Ook is het natuurlijk mogelijk een screenshot van de afbeelding in Word te zetten. Dit is o.a. mogelijk door in de menubalk bovenaan op "Bewerken" en vervolgens "Momentopname maken" te klikken.
 • Voor tekst: gebruik de knop "Tekst selecteren" of "Text Select Tool".

Zie ook de help van Adobe Reader.

6. Er zijn van elk vak soms verschillende soorten examens zoals "Oude Stijl", "Oude Tweede Fase" etc. Hoe zit dat precies?

Het feit dat er verschillende soorten examens bestaan van één vak wordt veroorzaakt door:

 • Onderwijsvernieuwingen:
  • Alle examens van voor 2001 (vwo) en 2000 (havo) zijn zogenaamde Oude Stijl-examens, maar in 2001 is de Tweede Fase ingegaan voor het vwo, in 2000 voor de havo. Het examenprogramma verschilt voor sommige vakken veel (zoals wiskunde B vwo) maar voor sommige vakken vrijwel niet (zoals de talen). Wij noemen dit op onze site de "Oude Tweede Fase".
  • In 2010 (vwo) en 2009 (havo) is de Vernieuwde Tweede Fase ingegaan.
  In overgangsjaren zijn er soms verschillende versies beschikbaar, om gezakte leerlingen de gelegenheid te bieden om toch nog examen te doen in een oud systeem.
 • Experimenten met het op de computer maken van examens. Dit zijn de zogenoemde Compexexamens.
 • Experimenten met nieuwe examenprogramma's. Dit betreft de zogenaamde pilot-examens. Voordat een nieuw examenprogramma wordt geïntroduceerd, wordt dit vaak op enkele scholen getest. Deze leerlingen krijgen dan een afwijkend examen.
 • Voor sommige vakken bestaan specifieke examens:
  • Natuurkunde: Project moderne natuurkunde. Op dit examen worden extra/andere onderwerpen getoetst. Achtergrond: een aantal scholen deed mee aan dit experiment om andere (actuelere) onderwerpen te behandelen.
  • Natuurkunde: NiNa. Dit staat voor Nieuwe Natuurkunde. Ook hier betreft het een experiment over hoe het nieuwe examenprogramma voor natuurkunde eruit moest komen te zien.
  • Wiskunde B profi (1999-2001). Dit examen had als doel te testen in hoeverre het nieuwe programma wiskunde B haalbaar was.
  Let op: Wijzigingen in examenprogramma's kunnen ertoe leiden dat oude examens als voorbereiding minder relevant zijn, vooral bij de (gewijzigde) profielexamens vanaf havo 2009 en vwo 2010.

7. Hoe kan het dat in sommige jaren verschillende soorten examens van één vak beschikbaar zijn?

Het betreft hier overgangsjaren. Dus toen bijvoorbeeld in 2010 de Vernieuwde Tweede Fase inging, kregen in 2009 gezakte leerlingen in 2010 de gelegenheid om toch nog examen te doen in de Oude Tweede Fase.

8. Bij de examens kunst wordt gebruik gemaakt van digitale bronnen. Zijn die ook beschikbaar?

Wegens auteursrechten mogen (kleuren)bijlagen en geluidsfragmenten van de examens van de kunstvakken niet op internet gepubliceerd worden. De kleurenbijlagen zijn echter wel te bestellen bij de afdeling Examendiensten van DUO. De autoplay-bestanden van muziekexamens (vmbo) kunnen worden aangevraagd bij Cito via klantenservice@cito.nl. De bijlagen/geluids- of videofragmenten bij de examens van de kunstvakken van 2014 en 2015 kan men bestellen via de klantenservice van het Cito (e-mailadres: klantenservice@cito.nl).