Examens Duits vwo

2001 - Tijdvak I

2000 - Tijdvak I

2000 - Tijdvak II

1999 - Tijdvak I

1999 - Tijdvak II

Examen oefenen vwo Duits

Duits is één van de moderne vreemde talen waarvoor je eindexamen kan doen. Tijdens alle Duitse lessen op de middelbare school heb je geoefend met Duitse spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Op het centraal eindexamen vwo Duits wordt alleen leesvaardigheid getoetst.

Wat is de beste manier om een Duits centraal examen voor te bereiden?

Veel teksten lezen is enorm belangrijk, daarom staan op deze pagina alle examens online gebundeld. Wanneer je moeite hebt met teksten ontcijferen en het beantwoorden van examenvragen is het nuttig om een examentraining bij Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) te volgen. Hierin komen strategieën en stappenplannen aan bod om jou te helpen een tekst te begrijpen en het antwoord op een vraag goed te formuleren.

Hoe kan ik het beste oefenen voor het eindexamen Duits vwo?

Hoe meer Duitse teksten je leest als voorbereiding op je centraal eindexamen, hoe beter natuurlijk! Een Duitse krant, een Duits boek… Met elke tekst die je in een moderne vreemde taal leest train je jezelf om deze taal te begrijpen. Natuurlijk is het ook een goed idee om examenteksten uit oude examens te lezen, bijvoorbeeld uit recente examens vwo Duits (2023, 2022 en 2021). Zo kan je een beeld vormen van het soort teksten dat Cito op het examen gebruikt. Niet alleen de tekst is een belangrijk onderdeel van het examen, de opgaven die horen bij de tekst zijn bijna net zo relevant om te bestuderen. Bekijk eens wat voor soort examenopgaven het Cito gebruikt en raak bekend met de vraagstelling. Kijk tegelijk naar het bijbehorende correctievoorschrift vwo Duits, zodat je direct kan zien waarvoor het Cito punten toekent in een antwoord.

Wat is de beste voorbereiding op mijn examen vwo Duits?

Begin met het lezen van losse examenteksten en het maken van de examenopgaven die bij die tekst horen. Controleer jouw antwoorden aan de hand van de correctievoorschriften en wees streng voor jezelf bij het toekennen van punten. Lees eerst alleen de vraag, voordat je de hele tekst gaat lezen. Dat kost namelijk veel tijd en vaak heb je niet eens de hele tekst nodig voor het beantwoorden van de vragen. Ga dan specifiek op zoek naar signaalwoorden en tekstverbanden in de tekst van een Duits vwo examen. Als je het moeilijk vindt om de juiste informatie uit een Duitse tekst te filteren kan een Examencursus Duits hulp bieden. Daarnaast is zo’n examentraining ook handig als je hulp nodig hebt bij het formuleren van het juiste antwoord.

Na het oefenen van losse teksten is het tijd om een volledig eindexamen vwo Duits erbij te pakken. Zoek een rustige plek, neem de tijd en probeer je de volle tijd te concentreren op alle Duitse teksten. Zie dit als een proefexamen en als oefening voor het centrale examen Duits vwo in mei. Uiteindelijk is veel examens oefenen de sleutel tot succes, hier vind je alle CE's online!