Examens Engels havo

2006 - Tijdvak I

2006 - Tijdvak II

2004 - Tijdvak I

2004 - Tijdvak II

2003 - Tijdvak I

2003 - Tijdvak II

2002 - Tijdvak I

2002 - Tijdvak II

2001 - Tijdvak I

2001 - Tijdvak II

2000 - Tijdvak I

2000 - Tijdvak II

1999 - Tijdvak I

1999 - Tijdvak II

Examen oefenen havo Engels

Oefenen met examenopgaven is een hele nuttige voorbereiding op je eindexamen havo Engels. Door te oefenen, leer je om de vragen van het Cito op een correcte manier te beantwoorden. Zo kun je optimaal voorbereid richting je centraal examen! Daarom hebben wij hier alle examens online voor je verzameld.

Op deze site vind je alle examens online, van 1999 tot 2023. Je bekijkt nu de pagina met de havo Engels eindexamens van de afgelopen jaren. De centraal examens op havo-niveau van de andere vakken vind je hier. Op deze pagina geven we je wat tips over hoe je nou aan de slag kunt met een examen oefenen voor havo Engels.

Wat is de beste voorbereiding op het CE?

Oefenen! Een goede voorbereiding is het maken van oude examenopgaven, waarbij je oefent met de vaardigheden die jij lastig vindt. Zijn dit “fill in the gap”-vragen, heb je moeite met het herkennen van signaalwoorden, of vind je lastig om te begrijpen wat de conclusie van een Engelse tekst is? Als je juist aan de slag gaat met dit soort opgaven, zal je zien dat je hier steeds beter in wordt! Als je behoefte hebt aan een gestructureerde aanpak van de vraag en meer tips & tricks, dan kun je overwegen om een examentraining Engels bij Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) te volgen.

Hoe oefen ik mijn Engelse leesvaardigheid?

Na het oefenen van de onderwerpen die jij lastig vindt, kun je een volledig proefexamen havo Engels maken. Hierbij kun je het beste kiezen voor een recent tijdvak, bijvoorbeeld 2019, 2021 of 2022. Dit zal meer lijken op het examen dat jij zelf krijgt, dan een examen uit het jaar 2000. Pro tip: zet een timer op drie uur en probeer je deze volledige tijd te focussen op het maken van de opgaven. Als je daarna je eigen antwoorden streng controleert met behulp van het correctievoorschrift, zie je precies waar je de volgende keer nóg meer punten kunt pakken!

Wat moet ik kunnen voor het eindexamen havo Engels?

Voor de moderne vreemde talen, waar Engels ook onder valt, geldt dat op het centraal eindexamen Engels alleen leesvaardigheid wordt getoetst. Luistervaardigheid wordt eerder in het schooljaar al afgerond, namelijk in januari. Bij leesvaardigheid draait het erom dat je aan kunt geven welke informatie in de tekst relevant is, wat de hoofdgedachte van de tekst is, dat je de betekenis van belangrijke elementen in de tekst snapt, en dat je begrijpt hoe verschillende delen van de tekst met elkaar samenhangen. Voor deze laatste vaardigheid zijn bijvoorbeeld signaalwoorden van belang! Als laatste moet je conclusies kunnen trekken over de intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.